E–book [Kamphoer] Ñ Francois Smith

Francois Smith ¾ 8 FREE READ

Kamphoer

FREE READ Æ Kamphoer DOWNLOAD Î eBook, ePUB or Kindle PDF ¾ Francois Smith Francois Smith ¾ 8 FREE READ Dit is die Eerste Wêreldoorlog In ’n Britse militêre hospitaal staan Susan Nell voor die deur van een van die private sale Op die deur is ’n enkele naam aangebring Sy ken daardie naam Sestien jaar tevore in een van die Anglo Boereoorlog se konsentrasiekampe het daardie naam soos ’n liddietbom in haar lewe gebars Sy lig haar hand om die deur oop te maak maar dit bewe so dat sy die knop nie vasgevat kry nie Sy moet dit doen Sy is ’n psigiatriese verple. ENGLISH BOOK BLURBIt is the First World War and Susan Nell stands before the door of a private ward in a British military hospital On the door she reads a single name She knows that name Sixteen years ago during the Anglo Boer War she encountered that name in a concentration camp in Winburg She lifts her hand to open the door Her hand shakes uncontrollably But she is a psychiatric nurse and this is what she has to do bring traumatised soldiers back to the light However if this soldier is the one who sixteen years ago thrust all light out of you with his hips it is not that obvious Susan Nell hesitates before she opens the door desperately uncertain teetering on the threshold between life and death Kamphoer is the true story of a woman who was brutally raped during the Anglo Boer War and left for the vultures With the help of a number of benefactors she escapes the clutches of death and dedicates her life to the healing of exactly the kind of trauma to which she was subjected And in the process re encounters her rapists In Kamphoer the resilience of the human spirit is weighed up against the eually persistent influence of trauma It is a psychological thriller that will hold you in its icy grip till the very last pageAFRIKAANSE BLURBKamphoer is die ware verhaal van n vrou wat gedurende die Anglo Boereoorlog wreedaardig verkrag en vir die aasvo ls gegooi is Met die hulp van n reeks weldoeners ontsnap sy aan die kloue van die dood en wy sy uiteindelik haar lewe aan die genesing van presies die soort trauma waaraan sy onderworpe was En in die proses word sy teruggestamp in n bomkrater wat sy geglo het lank reeds toegegroei het en veilig bedek was In Kamphoer word die weerbarstigheid van die menslike gees opgeweeg teen die ewe blywende invloed van trauma Dit is n sielkundige riller wat jou tot op die laaste bladsy in sy yskoue greep sal houKOMMENTAARDie aanvang van die boek was verwarrend en op die oog af n steriele kennismaking met die hoofkarakter Susan Nell In n paralelle gang word twee verhale vertel van haar lewe Die een begin waar sy in n psigiatriese hospitaal by n toe deur staan waarop n naam aangebring is Die naam laat haar steier Die tweede verhaal word in die eerste persoon vertel van die verkragtingslagoffer wat in n grot bykom en stadig maar seker die drade van haar herinnerings en gebeure moet optel n Gedeelte van die roman is gegrond op die ware verhaal wat in n ander boek The Boer Whore deur Nico Moolman vertel word Alhoewel die boek my nie so aangegryp het soos byvoorbeeld PG Du Plessis se Fees Van Die Ongenooides nie daar is eintlike nie eers n vergelyking te tref nie was dit tog n boeiende verhaal deurspek met indringende prosa Dis n maklike lees met genoeg diepte om dit n liter re juweel te maak maar met net genoeg dissipline om dit nie in n sielewroegende neurotiese depressiewe drama te laat ontaard nie In die hande van n skrywer soos Andr P Brink Marlene van Niekerk of selfs Ettienne van Heerden sou dit wel aan meer blatante waagmoed ten opsigte van politiek emosie en dade blootgestel gewees het en sou dit heelwat meer lyf gekry het Maar die skrywer het juis daarvan wegbeweeg om n verhaal van integriteit en waardigheid totstand te bringVir n debuutroman was dit uitstekend Persoonlik is ek van mening dat die skrywer t huiwerig was om in die doolgange van naakte emosies verstrengel te raak heelwaarskynlik omdat dit n onbekende terrein vir hom mag wees en daardeur die verhaal n onguns aangedoen het Origens is dit egter n wonderlike boek wat gunstig in die popul re boekemark ontvang behoort te word Dit is definitief n boek wat aanbeveel kan word Dit is n storie wat vertel m s word Ter nagedagte sou ek reken dat die oorspronklike boek The Boer Whore deur Nico Moolman waarskynlik saam met hierdie een gelees behoort te word Vir n eerste boek in 2015 was dit n baie goeie leeskeuse The Complete Idiots Guide to Starting a Web Based Business om die deur Serial Killer uarterly Vol2 No7 Psychotic Killers oop te maak maar dit bewe so dat sy die knop nie vasgevat kry nie Sy moet dit doen Sy is ’n psigiatriese verple. ENGLISH BOOK BLURBIt is the First World War and Susan Nell stands before the door Topito terremoto of a private ward in a British military hospital On the door she reads a single name She knows that name Sixteen years ago during the Anglo Boer War she encountered that name in a concentration camp in Winburg She lifts her hand to Tiểu phẩm báo chí open the door Her hand shakes uncontrollably But she is a psychiatric nurse and this is what she has to do bring traumatised soldiers back to the light However if this soldier is the High Angle Rescue Techniues one who sixteen years ago thrust all light Icon out Trollkarlens hatt of you with his hips it is not that Pillow Talk Puffin Books obvious Susan Nell hesitates before she The Glass Palace opens the door desperately uncertain teetering Rikers High on the threshold between life and death Kamphoer is the true story Something Like Fate of a woman who was brutally raped during the Anglo Boer War and left for the vultures With the help Buried of a number A Gun for Sale of benefactors she escapes the clutches Rasputin's Daughter of death and dedicates her life to the healing Archetype Archetype #1 of exactly the kind Wolfsbane of trauma to which she was subjected And in the process re encounters her rapists In Kamphoer the resilience The Big Rock Candy Mountain of the human spirit is weighed up against the eually persistent influence Leading By Design of trauma It is a psychological thriller that will hold you in its icy grip till the very last pageAFRIKAANSE BLURBKamphoer is die ware verhaal van n vrou wat gedurende die Anglo Boereoorlog wreedaardig verkrag en vir die aasvo ls gegooi is Met die hulp van n reeks weldoeners A Fairly Honourable Defeat ontsnap sy aan die kloue van die dood en wy sy uiteindelik haar lewe aan die genesing van presies die soort trauma waaraan sy A Gun for Sale onderworpe was En in die proses word sy teruggestamp in n bomkrater wat sy geglo het lank reeds toegegroei het en veilig bedek was In Kamphoer word die weerbarstigheid van die menslike gees Kanata opgeweeg teen die ewe blywende invloed van trauma Dit is n sielkundige riller wat jou tot People of the Book op die laaste bladsy in sy yskoue greep sal houKOMMENTAARDie aanvang van die boek was verwarrend en Becoming Jane Eyre A Novel op die First Impressions oog af n steriele kennismaking met die hoofkarakter Susan Nell In n paralelle gang word twee verhale vertel van haar lewe Die een begin waar sy in n psigiatriese hospitaal by n toe deur staan waarop n naam aangebring is Die naam laat haar steier Die tweede verhaal word in die eerste persoon vertel van die verkragtingslagoffer wat in n grot bykom en stadig maar seker die drade van haar herinnerings en gebeure moet Encore Grace optel n Gedeelte van die roman is gegrond uicksand op die ware verhaal wat in n ander boek The Boer Whore deur Nico Moolman vertel word Alhoewel die boek my nie so aangegryp het soos byvoorbeeld PG Du Plessis se Fees Van Die Ongenooides nie daar is eintlike nie eers n vergelyking te tref nie was dit tog n boeiende verhaal deurspek met indringende prosa Dis n maklike lees met genoeg diepte Devilish om dit n liter re juweel te maak maar met net genoeg dissipline Arctic Labyrinth om dit nie in n sielewroegende neurotiese depressiewe drama te laat Arctic Labyrinth ontaard nie In die hande van n skrywer soos Andr P Brink Marlene van Niekerk Fear the Darkness Brigid uinn #2 of selfs Ettienne van Heerden sou dit wel aan meer blatante waagmoed ten Bertie's Guide to Life and Mothers opsigte van politiek emosie en dade blootgestel gewees het en sou dit heelwat meer lyf gekry het Maar die skrywer het juis daarvan wegbeweeg Tarot Says Beware Herculeah Jones Mystery #2 om n verhaal van integriteit en waardigheid totstand te bringVir n debuutroman was dit uitstekend Persoonlik is ek van mening dat die skrywer t huiwerig was Whale Music om in die doolgange van naakte emosies verstrengel te raak heelwaarskynlik The Story of Edgar Sawtelle omdat dit n The Color of Law onbekende terrein vir hom mag wees en daardeur die verhaal n The Story of Edgar Sawtelle onguns aangedoen het Origens is dit egter n wonderlike boek wat gunstig in die popul re boekemark Richistan A Journey Through the American Wealth Boom and the Lives of the New Rich ontvang behoort te word Dit is definitief n boek wat aanbeveel kan word Dit is n storie wat vertel m s word Ter nagedagte sou ek reken dat die Afterlands oorspronklike boek The Boer Whore deur Nico Moolman waarskynlik saam met hierdie een gelees behoort te word Vir n eerste boek in 2015 was dit n baie goeie leeskeuse

READ Kamphoer

FREE READ Æ Kamphoer DOWNLOAD Î eBook, ePUB or Kindle PDF ¾ Francois Smith Francois Smith ¾ 8 FREE READ Eners ontsnap sy aan die kloue van die dood en wy sy uiteindelik haar lewe aan die genesing van presies die soort trauma waaraan sy onderworpe was En in die proses word sy teruggestamp in ’n bomkrater wat sy geglo het lank reeds toegegroei het en veilig bedek wasIn Kamphoer word die weerbarstigheid van die menslike gees opgeweeg teen die ewe blywende invloed van trauma Dit is ’n sielkundige riller wat jou tot op die laaste bladsy in sy yskoue greep sal hou. sjoe wat n boek is regtig baie goed gekryf dit mag dalk vir party mense te dramaties wees maar dis n moeilike onderwerp ek dink wat dit besonder goed gemaak het is die feit dat dit geskryf is deur n man om so in n vrou se psige en kop in te kom wil gedoen wees

DOWNLOAD Î eBook, ePUB or Kindle PDF ¾ Francois Smith

FREE READ Æ Kamphoer DOWNLOAD Î eBook, ePUB or Kindle PDF ¾ Francois Smith Francois Smith ¾ 8 FREE READ Egster en dit is haar taak om getraumatiseerde soldate terug te bring na die lig Maar as daardie soldaat die een is wat sestien jaar tevore met sy heupe alle lig uit jou gestamp het Susan Nell se hand word loodswaar Iets soos ’n warrelwind ruk deur haar Sy wankel op die drumpel tussen lewe en dood Kamphoer is die ware verhaal van ’n vrou wat gedurende die Anglo Boereoorlog wreedaardig verkrag en vir die aasvoëls gegooi is Met die hulp van ’n reeks weldo. Die idee van die verhaal was goed Die naam en beskrywing gryp mens dadelik aan dan begin jy leesEk wou my hare uit my kop uit trek nadat ek n kwart van die boek gelees het Dit was n pynlike boek om te lees Hoekom Wel ons Afrikaanse skrywers maak baie keer een van 2 foute Skryf boeke met te min beskrywings en gaan dadelik vir die kill Dis die voel goed boeke soos die miljoene romanza s wat op elke vrou se rak l Lekker om te lees maar word gou vergeet En dan is daar boeke soos hierdie een Klein storie met te veel beskrywing n boek t diep sodat dit op die einde homself verloorDie vergelykings peul soos wurms uit die boekEk het besluit om n search te doen van hoeveel keer die woord soos verskyn Dis belaglik tot 5 keer in een hoofstuk Nou sit dit saam die search asof Dan kry jy tot 10 vergelykings in 1 hoofstuk Nee dankie Ek wonder of die skrywer heeltyd met n woordeboek langs hom gesit het en al sy tyd bestee om beskrywende woorde te kry want een is nie genoeg nie daar moet tot vyf beskrywings van een woord wees En wanneer n leser dink aan wat die skrywer gedink het dan moet jy weet die skrywer het iets verkeerd gedoen Die hoofkarakter sit net en dink heeltyd diep nonsens En dit nog terwyl sy besig is om n gesprek met iemand te voer Ja n hele 10minute se gedagtes voor sy n vraag beantwoord Pynlike lees maar n goeie verhaal Die skrywer wou net t diep wees Beeldspraak dis wat die naam moes gewees het En dis n jammerte want hierdie boek was so reg in my kraal Ek is dankbaar dat ek nou te hore gekom het van Susan Nell Maar ek dink nie ek het haar beter leer ken nie


10 thoughts on “E–book [Kamphoer] Ñ Francois Smith

 1. says: E–book [Kamphoer] Ñ Francois Smith DOWNLOAD Î eBook, ePUB or Kindle PDF ¾ Francois Smith

  READ Kamphoer DOWNLOAD Î eBook, ePUB or Kindle PDF ¾ Francois Smith Francois Smith ¾ 8 FREE READ ENGLISH BOOK BLURBIt is the First World War and Susan Nell stands before the door of a private ward in a British military hospital On the door she reads a single name She knows that name Sixteen years ago during the Anglo Boer War sh

 2. says: READ Kamphoer DOWNLOAD Î eBook, ePUB or Kindle PDF ¾ Francois Smith Francois Smith ¾ 8 FREE READ

  E–book [Kamphoer] Ñ Francois Smith Francois Smith ¾ 8 FREE READ READ Kamphoer Francois Smith neem 'n ware verhaal uit die Anglo Boereoorlog en weef daaruit 'n vertelling oor Susan Nell se lewe In afwisselende hoofstukke vertel die roman van haar lewe in die tyd van die Boereoorlog toe sy in die Winburgse konsentrasiekamp deur twee Britse soldate en 'n joiner verkrag en vir dood agtergelaat is en 'n tydperk in Engeland toe sy as psigiatriese verpleegster een van haar verkragters teengekom het Di

 3. says: READ Kamphoer Francois Smith ¾ 8 FREE READ DOWNLOAD Î eBook, ePUB or Kindle PDF ¾ Francois Smith

  E–book [Kamphoer] Ñ Francois Smith Dis 'n moeilike lees maar absoluut die moeite werd Dis 'n boek wat aan mens krap Persoonlik was ek oneindig jammer vir die hoofkarakter Susan maar ek het dit nooit reggekry om regtig van haar te hou nie Ek dink die trauma

 4. says: E–book [Kamphoer] Ñ Francois Smith READ Kamphoer

  READ Kamphoer E–book [Kamphoer] Ñ Francois Smith Die idee van die verhaal was goed Die naam en beskrywing gryp mens dadelik aan dan begin jy leesEk wou my hare uit

 5. says: READ Kamphoer Francois Smith ¾ 8 FREE READ E–book [Kamphoer] Ñ Francois Smith

  E–book [Kamphoer] Ñ Francois Smith READ Kamphoer Gedurende die Anglo Boere Oorlog in 'n Konsentrasie kamp in Winburg word Susan Nell wreed verkrag en vir dood gelos Dis gebaseer op 'n ware verhaal'n Historiese fiksie met 'n parallel storie lyn na die hede is iets wat ek gewoontlik geniet maar in Kamphoer is die wissel die storie so dat jy byna nie kan byhou nie Alhoewel ek vreeslik jammer g

 6. says: E–book [Kamphoer] Ñ Francois Smith

  READ Kamphoer DOWNLOAD Î eBook, ePUB or Kindle PDF ¾ Francois Smith Francois Smith ¾ 8 FREE READ Hierdie was nie my boek van die jaar nieMy twee groot probleme is die gedrag en taalgebruik van die karakter wat nie vir my strook met die tydsgees of met haar bywonerstatus nie Die skrywer skryf pragtige prosa maar totaal uit pas met Susan Nell as verkragte bywonersdogter in onmenslike toestande in 'n konsentrasiekamp Ek

 7. says: READ Kamphoer E–book [Kamphoer] Ñ Francois Smith Francois Smith ¾ 8 FREE READ

  E–book [Kamphoer] Ñ Francois Smith DOWNLOAD Î eBook, ePUB or Kindle PDF ¾ Francois Smith Francois Smith ¾ 8 FREE READ Vandag praat ons van post traumatise stresversteuring die toestand wat in Kamphoer bomskok genoem word Ook die toestand waaraan Susan Nell ly wanneer ons haar ontmoetDie verhaal het vir my maklik gelees maar het terselftertyd 'n emosionele d

 8. says: DOWNLOAD Î eBook, ePUB or Kindle PDF ¾ Francois Smith Francois Smith ¾ 8 FREE READ E–book [Kamphoer] Ñ Francois Smith

  DOWNLOAD Î eBook, ePUB or Kindle PDF ¾ Francois Smith E–book [Kamphoer] Ñ Francois Smith Francois Smith ¾ 8 FREE READ sjoe wat n boek is regtig baie goed gekryf dit mag dalk vir party mense te dramaties wees maar dis n moeilike onderwerp ek dink wat

 9. says: READ Kamphoer E–book [Kamphoer] Ñ Francois Smith DOWNLOAD Î eBook, ePUB or Kindle PDF ¾ Francois Smith

  READ Kamphoer E–book [Kamphoer] Ñ Francois Smith Francois Smith ¾ 8 FREE READ Gegrepen door de knappe schrijfstijl en het aangrijpende verhaal François Smith heeft dat mooi gedaan

 10. says: Francois Smith ¾ 8 FREE READ DOWNLOAD Î eBook, ePUB or Kindle PDF ¾ Francois Smith E–book [Kamphoer] Ñ Francois Smith

  E–book [Kamphoer] Ñ Francois Smith Francois Smith ¾ 8 FREE READ Kamphoer deur Francois Smith was vir my nogal 'n moelike boek om te lees Die storie self is nie lineêr nie en skuif tussen die hede en die verlede soos dit aangaan Daar is distansie in die hede terwyl die herinneringe meer persoonlik onmiddelik isDit is gebaseer op 'n ware verhaal van Susan Nell wie se familie bywoners was op 'n Vrystaatse plaas gedurende die Anglo Boereoolog Toe sy in Winburg se konsentrasiekamp beland het was sy verkr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *