EBOOK DOWNLOAD Dear Life

  • Paperback
  • 284
  • Dear Life
  • Alice Munro
  • Georgian
  • 16 July 2019
  • 9789941114922

Alice Munro ☆ 0 FREE DOWNLOAD

FREE DOWNLOAD ¶ Dear Life 2013 წელს ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში კანადელ მწერალ ელის მანროს 1931 გადაეცა ეს გადაწყვეტილება ბევრისთვის მოულოდნელი იყო მწერლის ნიჭსა და ოსტატობაში ეჭვი არავის შეჰპარვია მანრო მანამდეც არაერთი პრესტიჟული პრემიის ლ?. I had never read any Alice Munro and I find it s difficult to say anything sensible about her Obviously the stories are very good She just won the Nobel Prize Duh But what s most impressive is that she doesn t seem to be doing anything in particular With some writers it s easy to understand why they re so highly regarded Take Vladimir Nabokov I look at his brilliantly constructed sentences his cleverly ambiguous allusions his breathtakingly unexpected metaphors and I sigh ah I wish I could do that too I know perfectly well that I can t I don t have the necessary technical skills But Munro isn t showy She seems to be telling me ordinary stories about ordinary people written in an ordinary language They don t reuire concentration to read But each one is perfectly balanced and somehow they end up grabbing me by the heart and forcing me to reflect on universal themes of human nature how people are unfaithful how they lie to their loved ones how they are unable to act at a critical moment and spend the rest of their lives wondering why not how their memories don t uite match up I m currently reading a lot of science books so perhaps it s natural that I m reminded of a story about Einstein and Hubble Some time in the 30s Einstein and his wife visited Hubble the most distinguished astronomer of the time They were taken to see the hundred inch telescope a current miracle of advanced technologyWhat do you do with it asked Mrs EinsteinI use it to discover the secrets of the universe replied HubbleOh said Mrs Einstein dismissively My husband does that on the back of an old envelope

READ Dear LifeDear Life

FREE DOWNLOAD ¶ Dear Life მიძღვნილ სტატიებში ხშირად აღნიშნავდნენ რომ 2013 წლის ლიტერატურული ნობელი არა მხოლოდ მწერლის არამედ ჟანრის დაფასებაც იყო„ძვირფასი სიცოცხლე“ კრებული რომელიც თოთხმეტი მოთხრობისაგან შედგება სავარაუდოდ ავტორის ბოლო წიგნია. Dear AliceWhat a good investment you ve turned out to be A little girl growing up in rural Canada in the early twentieth century far from the turmoil experienced by your contemporaries in Europe you nevertheless created several lifetimes worth of uniue stories from the limited resources you were given I watched while you observed every detail of your rural existence filing away images and experiences for future use like some Canadian Picasso accumulating a studio full of junk which one fine day when the light is right allows the bonnet of a toy car to become a baboon s wide grin a football to become its body and a tennis ball its baby s headYou ve recycled everything that came your way The ringlets your mother slaved over your early piano lessons your first viewing of a dead body that story you read in the newspaper the plot of the first novel you read your neighbour s failed marriage your elderly aunt s eccentric life your own experiences of illness every useful thing has been reused And as with Picasso each new work that emerges from the mountain of stored experiences startles by its novelty by its ability to veer off towards new and unexpected directions by its real and freuently shocking truthYou have used what you have been given very well AliceYou have earned your prizeYours very sincerelyLife

SUMMARY É PDF, DOC, TXT or eBook ☆ Alice Munro

FREE DOWNLOAD ¶ Dear Life ?ურეატი იყო გაკვირვება სხვა რამემ გამოიწვია ელის მანრო მოთხრობის ჟანრის ოსტატია რომანი არასდროს დაუწერია მცირე პროზის ავტორები კი სქელტანიანი რომანების ავტორების გვერდით თითქმის ყოველთვის იჩაგრებიან ხოლმე მანროსადმი. I m always careful not to fall victim to popular opinion when reading any book especially one by such an acclaimed and beloved writer as Alice Munro I tried to forget the fact that Munro had only recently won the Nobel prize for fiction This is only my second Munro so maybe I m not the best judge of her work but I did find this collection very enjoyableI find that with Munro it s the little details Her stories are everyday stories of everyday people living mainly in small town Canada people we probably don t expect to read about in books Whether she is exploring the thoughts of a little child an inexperienced university graduate or an unsatisfied housewife she does so expertly I found myself engaged by the stories stories that I found to be very believable as well as very sad in most cases I also enjoyed her stories set in post war Canada a very different Canada from the one I live in nowMunro definitely writes with much clarity People often comment on her well crafted sentences and I won t argue with that What I love most of all is her insight into human relationshipsI enjoyed the last few stories that were supposedly autobiographical Very nostalgic It s very fitting that this book is called Dear Life I felt uite sad when I turned the last page knowing this is supposedly the last book she will ever write So still so immense an enchantment Alice Munro Dear Life